Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay

Trang Hotcars đã liệt kê ra danh sách 10 mẫu xe bán tải có kích thước thùng chở hàng phía sau rộng nhất hiện nay.

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 1.

1. GMC Sierra 1500 2023 (thể tích thùng xe 2,5 m3).

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 2.

2. Chevrolet Silverado 1500 2023 (thể tích thùng xe 2,5 m3).

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 3.

3. Toyota Tundra 2023 (thể tích thùng xe 2,5 m3).

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 4.

4. Ford F-150 2023 (thể tích thùng xe 2,1 m3).

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 5.

5. Ram 1500 2023 (thể tích thùng xe 1,7 m3).

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 6.

6. Nissan Titan 2023 (thể tích thùng xe 1,6 m3).

 
 
 
Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 7.

7. Ford Ranger 2023 (thể tích thùng xe 1,4 m3).

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 8.

8. Nissan Frontier 2023 (thể tích thùng xe 1,4 m3).

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 9.

9. Chevrolet Colorado 2023 (thể tích thùng xe 1,1 m3).

Top 10 mẫu bán tải có thùng xe rộng nhất hiện nay - Ảnh 10.

10. Ford Maverick 2023 (thể tích thùng xe 0,9 m3).

(Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn//top-10-mau-ban-tai-co-thung-xe-rong-nhat-hien-nay-192231214021010899.htm)